• De tarieven zijn 30 euro voor behandeling in de praktijk.
  • Voor een huisbezoek is dit 32 euro.
  • Voor patiënten die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming hanteren we de tarieven opgelegd door het riziv (riziv.fgov.be).

Powered by Turtoise